top of page
SHD Seniorenhilfe Dortmund.jpg
SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH
Berghofer Str. 176
44269 Dortmund
tel. 0049 231 589 798 80
fax. 0049 231 589 798 89
E-mail: info@shd-dortmund.de
www.shd-dortmund.de  &  www.shd-opieka.pl

IMPRESSUM

 

Uprawniony przedstawiciel dyrektor naczelny: Stefan Lux

Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Dortmund (Sąd Rejonowy)
Numer rejestrowy: HRB 15808

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego – zgodny z § 27 a prawa podatku obrotowego: DE 230428442

●    Odpowiedzialność za treść

Treść naszych stron została sporządzona z jak największą starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawidłowość, zupełność i aktualność tychże treści. Jako oferent usług zgodnie z § 7 ustęp1 TMG (prawa telemediów) jesteśmy odpowiedzialni

za treść własnych stron na zasadzie ogólnych przepisów. Według § 8 do 10 TMG jako oferent usług nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji oraz do ich sprawdzania, czy nie zawierają one nieprawne wskazówki. Zobowiązania do usunięcia oraz blokowania użytkowania informacji na zasadzie ogólnych przepisów pozostają nienaruszone. Odnosząca się do tego odpowiedzialność możliwa jest dopiero od momentu przyjęcia do wiadomości konkretnego naruszenia prawa. Po ustaleniu konkretnego naruszenia prawa odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

 

●    Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki stron internetowych innych oferentów, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za obce treści, jak również zagwarantować ich wiarygodność. Za treści podanych w linkach stron odpowiedzialny jest zawsze oferent albo użytkownik tychże stron. Podane w linkach strony w momencie ich wpisywania zostały gruntownie sprawdzone na ewentualne wykroczenia prawne. W momencie wpisywania linków, takich treści nie znaleziono/nie rozpoznano. Permanentna kontrola treści stron podawanych w linkach, bez ustalenia konkretnych zarzutów naruszenia prawa, jest niemożliwa. Przy ustaleniu zarzutów naruszenia prawa linki takie będą niezwłocznie usunięte.

 

●    Prawo autorskie

Cała zawartość strony, w tym wszystkie materiały, oraz elementy graficzne zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz każdego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Ściągnięcie oraz kopie tych stron dopuszczalne są tylko do prywatnego a nie do komercjalnego użytku. Jeśli treści na tych stronach nie zostały sporządzone przez użytkownika, to należy przestrzegać

praw autorskich osób trzecich. Szczegónie oznaczone zostają treści osób trzecich.

Jeśli pomimo tego natraficie Państwo na naruszenie praw autorskich, to prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.

Przy ustaleniu konkretnego naruszenie prawa odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

bottom of page