top of page
Opiekunka w Niemczech - legalna praca na gewerbe
SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH
Berghofer Str. 176
44269 Dortmund
tel. 0049 231 589 798 80
fax. 0049 231 589 798 89
E-mail: info@shd-dortmund.de
www.shd-dortmund.de  &  www.shd-opieka.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ochrona danych - informacje podstawowe

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki informują w prosty sposób o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których istnieje możliwość identyfikacji Twojej osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej. Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest realizowane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Pierwszą metodą pozyskiwania Twoich danych jest przekazywanie ich przez Ciebie samego. Mogą być to np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezusterkowego dostępu do strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie przysługują Ci prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania swoich danych osobowych. Masz również prawo żądania dokonania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie korzystając z adresu podanego w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzoru.

2. Ogólne uwagi i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron internetowych bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych jak i niniejszą polityką prywatności. 

Jeśli korzystasz z niniejszej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których istnieje możliwość identyfikacji Twojej osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Niezawierające luk zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

 

SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Berghofer Str. 176

44269 Dortmund

Telefon: +49 231 589 798 80

e-mail: info@shd-dortmund.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych. W tym celu zatrudniliśmy również specjalistę/inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego naszą politykę prywatności. Jest nim:

IITR Datenschutz GmbH

Dr. Sebastian Kraska

Marienplatz 2

80331 München

Telefon: +49 89 189 173 60

e-mail: email@iitr.de

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Przeprowadzenie wielu operacji przetwarzania danych możliwe jest wyłącznie po udzieleniu przez Ciebie wyraźnej zgody. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest w tym celu wystarczająca. Odwołanie zgody nie narusza legalności procesu przetwarzania danych, realizowanego do chwili jej odwołania.

 

Prawo złożenia zażalenia do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba, której prawa zostały naruszone, ma prawo złożenia zażalenia do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzoru do spraw ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zlecenia przekazania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, do Ciebie lub osobie trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie.

W przypadku żądania bezpośredniego przeniesienia danych do innej jednostki odpowiedzialnej, przeniesienie takie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy będzie taka możliwość techniczna.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie rozpoznasz po tym, że pasek adresu przeglądarki zmieni się z "http: //" na "https: //", a w pasku przeglądarki widoczny będzie symbol kłódki. 

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, osoby trzecie nie będą w stanie odczytać danych, które nam przesyłasz.

 

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdej chwili masz prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o zgromadzonych na Twój temat danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych jak i w razie potrzeby prawo do poprawy, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu jak i w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie korzystając z adresu podanego w stopce redakcyjnej.

 

Brak zgody na przesyłanie maili reklamowych

Niniejszym informujemy, że nie udzielamy zgody na przesyłanie nam niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w związku z istniejącym obowiązkiem zamieszczania stopki redakcyjnej.

Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu wysyłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla Twojego komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pozwalają nam na stworzenie naszej oferty w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczniejszy i bezpieczniejszy. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane w Twojej przeglądarce. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookie sesyjne". Ulegają one automatycznemu usunięciu po zakończeniu wizyty na stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do momentu, w którym ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w ten sposób, byś był informowany o korzystaniu z plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub co do zasady oraz byś aktywował automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu świadczenia swoich usług w sposób technicznie bezusterkowy i zoptymalizowany. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy Twojego zachowania podczas przeglądania stron), zostaną one oddzielnie opisane w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

  • typ przeglądarki i jej wersja

  • używany system operacyjny

  • referrer URL

  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • godzina zapytania serwera

  • adres IP

Powiązanie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie przeprowadzone. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia środków poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli będziesz przesyłać nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas Twoje dane z formularza (zapytania wraz z podanymi w nim danymi kontaktowymi) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz na wypadek zaistnienia dalszych pytań. Bez Twojej zgody nikomu nie udostępnimy tych informacji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz tę zgodę odwołać. Nieformalna wiadomość przesłana do nas

e-mailem jest w tym celu wystarczająca. Odwołanie zgody nie narusza legalności procesów przetwarzania danych, realizowanych do chwili jej odwołania.

Informacje podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym będą przez nas przechowywane do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, odwołasz swoją zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na niniejszej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z jej dodatkowych funkcji. Wprowadzone dane będą wykorzystane przez nas wyłącznie w celu korzystania z oferty lub usługi, dla której się zarejestrowałeś. Informacje obowiązkowe wymagane podczas procesu rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku zaistnienia ważnych zmian, np. dotyczących zakresu oferty lub niezbędnych zmian technicznych, użyjemy adresu

e-mail podanego podczas rejestracji w celu poinformowania Ciebie tym właśnie kanałem.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać udzieloną przez siebie zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas

e-mailem jest w tym celu wystarczająca. Odwołanie zgody nie narusza legalności dokonanego już przetwarzania danych.

Dane zgromadzone podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany na naszej stronie internetowej, po czym zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

4. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli chciałbyś otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, poprosimy Cię o podanie adresu e-mail a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Z ww. danych korzystamy wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i na ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera możesz odwołać w dowolnym momencie, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Odwołanie zgody nie narusza legalności dokonanych już operacji przetwarzania danych.

Dane zdeponowane u nas w celu otrzymywania newslettera będą gromadzone przez nas do momentu anulowania subskrypcji newslettera i zostaną usunięte po wypisaniu się z niego. Powyższe nie narusza danych, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail związane z członkostwem).

bottom of page