top of page
  • Administrator

Co dostaje opiekunka pracująca na Gewerbe?


To co opiekunka na Gewerbe dostaje – musi opodatkować

Opiekunka, która świadczy usługi w ramach opieki domowej na Gewerbe w Niemczech, z reguły mieszka w domu podopiecznych. Otrzymuje do dyspozycji pokój, czasami całe piętro domu lub osobne mieszkanie. Ze względów praktycznych żywi się się razem z osobą starszą, za jej środki finansowe. W ofertach pracy w opiece nad osobami starszymi pojawia się bardzo często informacja o bonusie do wynagrodzenia „Freie Unterkunft und Verpflegung” (bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie). Tak to wygląda ze zwykłego punktu widzenia i uznawane jest wśród opiekunów za oczywistą oczywistość.

Z punktu widzenia przepisów podatkowych jest inaczej – opiekunka (obojętnie czy jest przedsiębiorcą i ma Gewerbe czy pracuje w innej formie) otrzymuje za darmo coś, za co inni muszą zapłacić. A fiskus nie uznaje takich sytuacji. Jakie skutki podatkowe rodzi Freie Unterkunft und Verpflegung?


Przepisy regulują ile i czego można dać i dostać

Przyjrzyjmy się sytuacji najpierw ze strony dającego. Jeżeli wspomożesz jakąś formalną zbiórkę pieniężną na rzecz fundacji np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to z prawnego punktu widzenia dokonujesz darowizny (niem. die Spende). Poprzez darowiznę można w pewnych granicach obniżyć własne podatki. Nie każda darowizna i nie w każdej wysokości obniża podatek, ponieważ prowadziłoby to z pewnością do nadużyć. Dlatego systemy podatkowe i w Niemczech i w Polsce ściśle określają jaki rodzaj darowizny zwolniony jest od opodatkowania lub obniża wysokość podatku do zapłaty.

W przepisach polskich i niemieckich są nie tylko zapisy o darowiznach ale również o tzw. świadczeniach nieodpłatnych. Mówią one o tym, że jeżeli pracownik lub przedsiębiorca otrzymuje coś, za co zwykle należałoby zapłacić, to trzeba od takiej korzyści odprowadzić podatek.

W przypadku opiekunek czy opiekunów osób starszych w Niemczech, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie jest uznawane przez fiskusa za świadczenia nieodpłatne (die Sachbezüge).

O wysokości świadczeń rzeczowych, podlegających opodatkowaniu w zakresie bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania, decyduje uchwała Bundesrat, podejmowana w listopadzie na rok następny. Są więc to przepisy federalne, z taką samą mocą obowiązywania w każdym landzie.


Freie Verpflegung – nieodpłatne wyżywienie

Przepisy regulują zasady opodatkowania świadczeń nieodpłatnych w zależności od wieku, pokrewieństwa i częstotliwości posiłków. Opiekunki i opiekunowie osób starszych, świadczący usługi w ramach Gewerbe podlegają pod grupę „volljährige Arbeitnehmer”, aczkolwiek pomiędzy nimi a podopiecznym nie ma stosunku pracy.

Jeżeli korzystamy z bezpłatnego wyżywienia, to rozliczając się podatkowo należy do przychodu przed opodatkowaniem dodać w 2022 roku:

- za pełne miesiące 270 euro

- za niepełne miesiące świadczenia usług – 9 euro

Przykład:

Pani Ewa będzie prowadzić Gewerbe jako opiekunka osób starszych od marca 2022 roku.

W okresie od 10 marca do 31 marca 2022 będzie świadczyła usługi u klienta X. Wystawi rachunek za 21 dni w wysokości 1 260 euro. W rozliczeniu podatkowym za 2022 rok będzie musiała doliczyć do kwoty przychodu 21 x 9 = 189,00 euro, ponieważ w umowie z klientem przewiduje bezpłatne wyżywienie. Podstawa jej opodatkowania nie wyniesie tyle, na ile wystawiła rachunek klientowi (1 260 euro) ale 1260 + 189 euro.


Freie Unterkunft – nieodpłatne zakwaterowanie

Fiskus pilnuje również interesów podatkowych państwa w zakresie korzystania z nieodpłatnego zakwaterowania opiekunów – przedsiębiorców na Gewerbe. Gdyby opiekunka wynajęła odpłatnie lokal mieszkalny, np. w centrum Stuttgartu czy Dortmundu, wynajmujący odprowadziłby podatek. Jeżeli dostała prawo bezpłatnego zamieszkania – sama musi opłacić zryczałtowany podatek. Niemiecki system podatkowy jasno to określa. Co prawda, przewidziano niewielką ulgę w przypadku, gdy korzystający z bezpłatnego zakwaterowania jest domownikiem – pracuje w miejscu zakwaterowania. Jeżeli zatrudniony (pojęcie zatrudnionego – "Beschäftigten" obejmuje również tzw. "Selbständigen", czyli osoby prowadzące własną działalność gospodarczą Gewerbe) nie mieszka w miejscu wykonywania pracy czy usług – jego podstawa opodatkowania podwyższy się miesięcznie o kwotę 241,00 euro (wartość na 2022 rok). Dla opiekunów mieszkających u podopiecznego będzie to mniej – 204,85 euro. W przypadku rozliczeń nie obejmujących pełnych miesięcy kalendarzowych będzie to odpowiednio 8,03 euro i 6,83 euro dziennie.


Jeśli podejmiesz pracę u nas

Jeśli podejmiesz pracę u nas, pomożemy Ci w szybkim i sprawnym załatwieniu wszelkich formalności związanych z meldunkiem i założeniem Twojej działalności (Gewerbe).

Gwarantujemy także wsparcie przy prowadzeniu Twojej księgowości i rocznych rozliczeniach podatkowych. Z nami kontakty urzędowe nie będą żadnym kłopotem.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentáře


bottom of page